Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tento web byl archivován. Aktuální informace najdete na

www.kkcm.cz 

Kdo jsme...

Na začátku – na podzim roku 2007 – byl tým několika maminek, které svůj volný čas věnovaly vymýšlení, koordinaci, zajištění, organizaci a prezentaci různých aktivit Mateřského centra Mukařov-sko.

Děti ale "stárnou" strašně rychle a řídí životy svých maminek. Není proto divu, že se původní parta několikrát proměnila. 

Několik let měla největší zásluhy o provoz mateřského centra Helča Vlnařová. Ač svůj čas dělila mezi redakci časopisu Zápraží a věku mateřského centra už odrostlé děti, vedla skvěle tvůrčí kurzy i cvičení.

Od září 2015 začínáme novou etapu. Po odstěhování školní družiny se v Příčné 61 nabízí daleko více prostoru pro všestranné aktivity. Jak to dopadne, záleží hodně i na vás, naše milé klientky a klienti, na vašem zájmu o společné programy a případně i ochotě pomoci při jejich zajištění. 

Máte-li i vy doma malé nebo i trochu větší děti a nechcete trávit čas jen doma nebo se sousedy, přijďte mezi nás!

Katka Čadilová,
jedna z „matek zakladatelek“,
která stále sleduje dění v mateřském centru  aspoň z dálky..

... a kdo za námi stojí

Mukařov-sko je občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku, které vzniklo na počátku roku 2006 z iniciativy občanů, kteří měli chuť změnit životní podmínky v místě svého bydliště. Od počátku své činnosti pořádá celoročně řadu akcí pro děti i dospělé. V roce 2007 přišlo sdružení s novým projektem, který mimo jiné reaguje na neutěšenou situaci státních zařízení pro děti předškolního věku. Mateřské centrum Mukařov-sko bylo zřízeno k 1. 10. 2007.

Díky pochopení mukařovského obecního úřadu, základní školy i TJ Sokol Mukařov má mateřské centrum od počátku své existence možnost využívat prostory v budově školní družiny i v mukařovské sokolovně. Od volné herny a svépomocně zajišťovaného cvičení se postupně propracováváme ke specificky zaměřeným kroužkům, kurzům a přednáškám.

Díky grantům a příspěvkům sponzorů jsme mohli pořídit vybavení pro pohybové i výtvarné aktivity a významnou měrou přispět k realizaci dětského hřiště v Mukařově, které navíc stojí hned před naší hernou v družině.

Zakládací listina Mateřského centra
Trocha pravidel