Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trocha pravidel

pro návštěvníky akcí MC Mukařov-sko
 

  1. Každý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) zapíše svoji rodinu do knihy návštěv a zaplatí stanovené vstupné. Výtěžek ze vstupného bude použit výhradně na zvyšování kvality služeb poskytovaných v našem Mateřském centru.
  2. Vstup do prostor využívaných na akce mateřského centra je možný pouze v odpovídajícím přezutí (čistá cvičební obuv v sokolovně, přezůvky v družině).
  3. Odpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost nese po celou dobu pobytu na akci mateřského centra doprovod dítěte, tedy osoba starší 18 let.
  4. Své svršky a obuv si odkládejte na místa k tomu vyhrazená.
  5. Na doprovodu zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte na akci mateřského centra vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte ohleduplní k sobě i k ostatním a nevoďte do centra infekční děti, ani pokud máte pouze podezření na začínající chorobu).
  6. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte vámi používané předměty. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně.
  7. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte při "vzájemném poznávání dětí". Případné komplikace oznamte, prosím, přítomnému zástupci MC.
  8. Za ztrátu osobních věcí Mateřské centrum Mukařov-sko neručí.
  9. Vzkazy, návrhy, stížnosti, ale i pochvaly můžete zaznamenat do určeného sešitu, který je na vyžádání u služby.
  10. Pokud se Vám u nás bude líbit, přijďte příště zas a přiveďte s sebou své přátele a jejich děti.